Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka

      Co to jest?

Klauzula ogólna o monitorowaniu obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej wraz z wykazem obiektów

Klauzula ogólna o monitorowaniu obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej wraz z wykazem obiektów

Klauzula ogólna do art. 13 RODO dla stron umów cywilnoprawnych i podmiotów zareejstrowanych w CEiDG

Klazula wykonawcza do art. 14 rozporządzenia ogólnego RODO

WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO wynikającego z art.. 13 rozporządzenia  ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)